Trường Giang, Võ Đăng Khoa, thánh ngơ Lê Lộc | Muốn Ăn Phải Lăn Vào Bếp | Số 4

Tập này chết cười với Lê Lộc luôn mọi người ơi, cả danh hài Trường Giang và Võ Đăng Khoa cũng phải bái phục sự ngô ngê mà rất dễ thương của thành ngơ. Cùng xem nhé


Nguồn: https://www.youtube.com/watch?v=NOO_tfWBg28